Årsmøtet 2017

Årsmøter

Årsmøte 2018 Referat

23.08.2018 21:35
eLeReferat Årsmøte 2018: Sted: Arneberg Equestrian Senter, fredag 21 september kl.19.00 Tilstede: 18 medlemmer Fullmakter: 1 Årsbertetning - ingen innvendinger. Årsregnskap - godkjent- innsendte saker: Det ble stemt for at § 4 og 6 forble som dem står. med 8 stemmer for at de forblir som dem er, og...
Les mer

Årsmøtet 2017

25.08.2017 00:00
Referat fra årsmøtet NFF 2017.https://files.norskfrieserforbund.no/200001417-14b3c1838f/%C3%85rsm%C3%B8te%202017.pdf
Les mer

Årsmøte 2016

07.09.2016 22:26
Referat fra årsmøtet for NFF 27.docx (20440)
Les mer

2015

09.03.2016 16:42
Referat Årsmøtet 2015.pdf
Les mer

2014

01.03.2015 15:15
Referat fra årsmøte i Norsk Frieserforbund, 7. juni 20141. Møteleder: Siri Øksnes, Referent: Merete Nilsen. 2. Godkjent innkalling og dagsorden. 3. Årsberetning: Det ble diskutert fleire punkter av de fleste oppmøtte. 4. Årsregnskap: Godkjent av årsmøtet. 5. Medlemskontigenten beholdes i 2015 som i...
Les mer

2013

01.03.2015 15:12
REFERAT ETTER ÅRSMØTE I NORSK FRIESER FORBUND 28.04.13Møte start kl 16.10. Tilstede: Margareta Erlandsson, Ragnhild Johannessen, Tonje Solberg og Mariann Telstø. 1. Valg av møteleder: Margareta Erlandsson Valg av referent: Mariann Telstø 2. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Ingen...
Les mer

2012

01.03.2015 15:00
Referat årsmøtet 18. mars 2012 i Norsk FrieserforbundSak 1. Godkjenning av årsmøtet: JA Sak 2. Valg av møteleder og referent: Møteleder Bjørn og Referent: Yngvild Bjørsvik Sak 3. Godkjenning av årsberetning for 2011: Styret la fram årsberetning. (Oversikt vil komme på nett. ) Til info: • NFF og...
Les mer

2011 - ekstraordinært årsmøte 6/11-2011

01.03.2015 14:00
Tilstede: Bjørn Reinertsen, Therese Alsterlund Matre, Lene Bratteli, Jane Reinertsen, Janne Eikeland, Mariann Telstø, Charlotte Øgård, Yngvild Bjørsvik, Elin Eriksen Wathne og Tonje Solberg 4 fullmakter innlevert og godkjent. Møtestart kl. 13.10. Sak 1. Godkjenning av ekstraordinært årsmøte....
Les mer

2011

01.03.2015 13:00
 Referat 
Les mer

Årsmøter

Årsmøte 2018 Referat

23.08.2018 21:35
eLeReferat Årsmøte 2018: Sted: Arneberg Equestrian Senter, fredag 21 september kl.19.00 Tilstede: 18 medlemmer Fullmakter: 1 Årsbertetning - ingen innvendinger. Årsregnskap - godkjent- innsendte saker: Det ble stemt for at § 4 og 6 forble som dem står. med 8 stemmer for at de forblir som dem er, og...
Les mer

Årsmøtet 2017

25.08.2017 00:00
Referat fra årsmøtet NFF 2017.https://files.norskfrieserforbund.no/200001417-14b3c1838f/%C3%85rsm%C3%B8te%202017.pdf
Les mer

Årsmøte 2016

07.09.2016 22:26
Referat fra årsmøtet for NFF 27.docx (20440)
Les mer

2015

09.03.2016 16:42
Referat Årsmøtet 2015.pdf
Les mer

2014

01.03.2015 15:15
Referat fra årsmøte i Norsk Frieserforbund, 7. juni 20141. Møteleder: Siri Øksnes, Referent: Merete Nilsen. 2. Godkjent innkalling og dagsorden. 3. Årsberetning: Det ble diskutert fleire punkter av de fleste oppmøtte. 4. Årsregnskap: Godkjent av årsmøtet. 5. Medlemskontigenten beholdes i 2015 som i...
Les mer

2013

01.03.2015 15:12
REFERAT ETTER ÅRSMØTE I NORSK FRIESER FORBUND 28.04.13Møte start kl 16.10. Tilstede: Margareta Erlandsson, Ragnhild Johannessen, Tonje Solberg og Mariann Telstø. 1. Valg av møteleder: Margareta Erlandsson Valg av referent: Mariann Telstø 2. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Ingen...
Les mer

2012

01.03.2015 15:00
Referat årsmøtet 18. mars 2012 i Norsk FrieserforbundSak 1. Godkjenning av årsmøtet: JA Sak 2. Valg av møteleder og referent: Møteleder Bjørn og Referent: Yngvild Bjørsvik Sak 3. Godkjenning av årsberetning for 2011: Styret la fram årsberetning. (Oversikt vil komme på nett. ) Til info: • NFF og...
Les mer

2011 - ekstraordinært årsmøte 6/11-2011

01.03.2015 14:00
Tilstede: Bjørn Reinertsen, Therese Alsterlund Matre, Lene Bratteli, Jane Reinertsen, Janne Eikeland, Mariann Telstø, Charlotte Øgård, Yngvild Bjørsvik, Elin Eriksen Wathne og Tonje Solberg 4 fullmakter innlevert og godkjent. Møtestart kl. 13.10. Sak 1. Godkjenning av ekstraordinært årsmøte....
Les mer

2011

01.03.2015 13:00
 Referat 
Les mer