Årsmøte 2018 Referat

23.08.2018 21:35

eLeReferat Årsmøte 2018:

Sted: Arneberg Equestrian Senter, fredag 21 september kl.19.00

Tilstede: 18 medlemmer

Fullmakter: 1

Årsbertetning - ingen innvendinger.

Årsregnskap - godkjent-

innsendte saker:

Det ble stemt for at § 4 og 6 forble som dem står. med 8 stemmer for at de forblir som dem er, og 11 mot endring. Vedtektsendring krever 2/3 flertall så dermed blir §4 og §6 som dem er.

§18 KÅRING. Det ble stemt med 3 mot og 16 for at vedtekten endres til:

"Kåringen vil hvert år finne sted sentralt på østlandet".

Valg av styre:

Følgende personer er valgt inn av årsmøtet:

Leder: Merete Charlotte Myhre

Nestleder: Gro Anita Sivertsen

Kasserer: Siv Anita Fiskum

Styremedlem 2 år: Miranda Bouwman

Styremedlem: Stine Lorentzen

Vara1: Irene Murati

Vara 2: Nena Kerner

Møtet avsluttet.