2014

01.03.2015 15:15

Referat fra årsmøte i Norsk Frieserforbund, 7. juni 2014

1. Møteleder: Siri Øksnes, Referent: Merete Nilsen.

2. Godkjent innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning: Det ble diskutert fleire punkter av de fleste oppmøtte.

4. Årsregnskap: Godkjent av årsmøtet.

5. Medlemskontigenten beholdes i 2015 som i 2014.

6. Navnene frå valgkomiteen ble opplest.

7. Valg av kandidater til styreverv:
Leder: Siri Øksnes
Nestleder: June Ottersbo
Styremedlemmer: Gro Anita Sivertsen, Siv Anita Fiskum, Ann Britt Bergelien Kverndalen
Vara 1: Cathinka Leren
Vara 2: Margareta Erlandson

8. Val av valgkomite: Iselin Johansen Ragnhild Johannesen Gro Jordal Hvidevoll

9. Innkomne saker: Nå settes det punktum for alle disse sakene og årsmøtet enes om å jobbe positivt videre fremover for frieserhesten.

Ref. Merete Nilsen