2013

01.03.2015 15:12

REFERAT ETTER ÅRSMØTE I NORSK FRIESER FORBUND 28.04.13

Møte start kl 16.10. Tilstede: Margareta Erlandsson, Ragnhild Johannessen, Tonje Solberg og Mariann Telstø.

1. Valg av møteleder: Margareta Erlandsson Valg av referent: Mariann Telstø

2. Innkallingen ble godkjent uten anmerkninger. Ingen fullmakter innlevert.

3. Margareta gikk i gjennom årsberettelsen, ingen anmerkninger.

4. Regnskap ble fremlagt og godkjent.

5. Medlemskontigent for 2014 blir uforandret: Medlemsskap koster kr 450,- Familiemedlemsskap koster kr 600,- (maks 4 pers)

6. Valgkomiteens valg av kandidater til styreverv. Følgende er valgt: Nestleder: Siri Bjerkeng Øksnes Sekretær: Anne Holmen Styremedlem: Ragnhild Johannessen Styremedlem: Gro Hvidevoll Varamedlem: Iselin Pedersen Varamedlem: Laila Kleveland

7. Valg av valgkomite. 1) Mariann Telstø 2) Preben Guttormsen

8. Innkomne saker.

1) Ønske om sprangcup i tillegg til dresurcup. Dette vil ikke bli gjennomført, enstemmig vedtatt. Styret vil heller jobbe for å få dressurcup opp å gå med enda flere deltakere enn forengående år. Det oppfordres til å melde seg på, det flere det bedre!

2) Moderering på FB. Ønske om moderatorer som ikke er i styret. Oppførsel til moderatorer. Moderering vil fortsette å bli hos styrets medlemmer, enstemmig vedtatt. Pr. dags dato er det styret som "eier" FB gruppen, og det vil derfor være helt naturlig at modereringen fortsettes fra styrets medlemmer. All moderering foregår etter gruppens regler som ligger som et "festet" innlegg på toppen av FB gruppen.

3) Ønske om at årsmøtet avholdes ifm den årlige kåringen. Dette synes årsmøtet er en god ide. Derfor ble det foreslått en vedtektsendring som sier at årsmøtet skal avholdes innen 15 september. Enstemmig vedtatt.

4) Årsmøte på Skype. Vil ikke bli aktuelt. Enstemmig vedtatt.

5) Stafettpinnen. Som sikkert flere la merke til så ble stafettpinnen fjernet i det siste Friesernytt. Det har dessverre blitt sendt inn forslag til stafettpinnen som både medførte til vedtektsbrudd, og hadde en tone som ikke var ønskelig i Friesernytt. Denne artikkelen ble derfor ikke publisert. Det vil nå komme en ny artikkel som heter " Meg og min frieser". Her vil det enkelte medlem kunne sende inn sin historie, og en eller flere artikler bli publisert i hvert Frieser Nytt. Enstemmig vedtatt.

6) Økonomisk støtte til D-representantene ifm aktiviteter i regi av NFF. Ikke aktuelt pr. dags dato. Det er ønskelig at aktivitetene skal bære seg selv økonomisk. Enstemmig vedtatt. Fortsett å sende inn aktiviteter til NFF.

7) Friesershop. Det vil bli lagt ut linker til utenlandske websider som selger frieserutstyr. NFF kan være behjelpelige med å få NFF logo på utstyr som allerede er kjøpt inn av eier. NFF skal sjekke priser.

Møte slutt 18.15 Godkjenning av referat: Tonje Solberg Ragnhild Johannessen