Predikater

 

For alle frieser hester i verden er det de samme regler som gjelder. Alle hester er registrert i moderforbundet KFPS i Holland. Alle frieserhester er bedømt av dommere utsendt fra KFPS.

Alle frieserføll har muligheten til å bli  bedømt og chippet til kåring. De blit tatt opp i føllbok (veulenboek/vb - gule og grønne farver). En kan velge å chippe føll hjemme.

Frieseren kan fra fyllte tre år stilles til kåring, for å komme i stamboken kreves det at hoppene har et stangmål må 154 cm, mens hingstene må ha stangmål på 158 cm. Vallaker føres også i stambok, stangmål for de er 156 cm. Alle frieserhester rundt om i verden dømmes på samme vilkår, og må være registrerte i KFPS. Alle blir også bedømt av dommere som er utsendt fra KFPS.

Valakker som føres i stambok med Ster tittel er med på å gi sin mor poeng så hun med mange kårede avkom kan oppnå en høyere tittel. Hingster som ikke er avlsgodkjente kan oppnå ster tittel, men vil forbli i føllboken da hingstestamboken er forbeholdt godkjente avlshingster. Avlshingster som avler godt og oppnår minimum 4 avlsgodkjente hingsteavkom, kan kåres preferent. Hingster som avler gode avkom som avlegger ABFP- test med godt resultat kåres på livsstid.

Ønsker du å vite mer om hingster eller avl generelt, ta kontakt med oss i norsk frieser forbund.

MODEL

Model-predikatet kan oppnås hvis hoppen er kåret 1. premie Ster eller Kroon. Hoppens stangmål må være minimum 160 cm, hun må være minimum 7 år gammel og ha fått minimum 1 føl. Videre må hoppen gjennomføre en IBOP eller ABFP-test, ride- eller kjøreprøve med minimum 77 point for å bli endelig Model. Man kan også velge at gå for Sportpredikatet som krever at man rir 5 x MB til minimum 60%.

STER

En hoppe kan kåres STER, hvis den har minimum stangmål på 156 cm og oppnår minimum en 2. premie til kåring. Hingster og vallakker skal være 158 cm i stang for å kunne bli  STER. Hopper/vallakker kan også kåres foreløpig Ster, hvis dommerne er i tvil om hestens gangarter og ønsker å se hesten gjennomføre enten IBOP eller ABFP-test for han/hun kan bli kåret STER.

KROON

Foreløpig Kroon kan oppnås til kåring, hvis hoppen er kåret 1. premie ster og har minimum stangmål på 158 cm. Så skal en IBOP eller ABFP-test gjennomføres med minimum 77 point for å bli kåret endelig Kroon. Man kan også velge å gå for Sportpredikatet som krever at man rir 5 x MB til minimum 60%.

PREFERENT

Preferent-predikatet oppnår hopper som har fått minimum 4 avkom, som er blitt kåret Ster, Kroon, Model eller Preferent og/eller hvis et avkom er blitt godkjent som stamboksført avlshingst. Det finnes i dag stb-hopper som har oppnådd å få tittelen preferent.

PRESTITIAT

Prestitiat oppnås hvis avkommet viser seg å være gode sportshester og oppnår resultater innenfor sporten. En hoppe kan bli Prestitiat hvis min. 3 av hoppens avkom er kåret Sport.

SPORT

Sport kan oppnåes hvis Frieseren har oppnådd resultater innenfor enten kjøre- eller ridesport. Det kreves minimum 5 plasseringer over 60 % i MB ved minimum 3 forskjellige dommere.