Litt Frieser historie

Frieseren

Frieserhestens opprinnelsessted var provinsen Friesland i det nordlige Holland og Nordtyskland. Den er en av verdens eldste hesteraser. Den opprinnelige frieserhesten var en atskillig større og tyngre utgave enn den vi kjenner i dag, og var derfor svært egnet til krigføring da den med letthet kunne bære en kriger med tung rustning. 

I middelalderen ble frieserhesten brukt som arbeidshest i jordbruk, men ble gradvis avlet frem til en noe lettere type hest ved at det ble krysset inn spansk blod i avlen. Den har til tross for dette beholdt mange av sine opprinnelige og karakteristiske trekk og fremstår i dag som en mye lettere og edlere hest. 

Frieserhesten var på 1800 tallet en nesten utdødd rase på grunn av konkurranse fra mange andre hesteraser. I 1879 ble F.P:S- het Friesch Paarden Stamboek dannet, og et møysommelig og langvarig avlsarbeid startet for å bevare hesterasen. Den hadde igjen en nedgangsperiode på 1960 tallet, da maskiner overtok jordbruket i økende grad og bilen overtok som transportmiddel. Også denne gangen ble frieserhesten reddet av at folk nå forsto å verdsette dens egenskaper som fritidshest. 

Avlsarbeidet fortsatte og dens popularitet økte. Det føres fortsatt en meget streng avlspolitikk på rasen for å bevare dens kvalitet og særtrekk.